bygglov1

Har Ni tankar på att bygga nytt, bygga till, renovera eller göra en ombyggnation. Kräver projektet bygganmälan eller bygglov? Vi gör bygglovsritningar med kompletta handlingar som krävs för en bygglovsansökan inkl. ansökningen och kontakt med kommun. Önskas arbetsritningar samt relationsritningar kan även detta tillhandahållas. Vi vill erbjuda en helhetslösning till Dig som kund för att underlätta vägen från idé till färdigställande av Ert byggprojekt.

kalkyl1

Funderar Ni på vad Ert byggprojekt kommer att kosta? Behöver Ni en värdering av en byggnad? Vi framställer kalkyler som visar ett genomsnittligt materialpris samt mängd och tidsåtgång. Önskar Ni framställande av underlag för att förenkla offertförfrågningar, eller önskar hjälp med att ta in offerter från entreprenörer och leverantörer kan Vi sammanställa underlag för detta.

ritning1

Har Ni idéer och tankar som Ni önskar få ner på papper. Vet Ni hur Ert projekt ser ut, eller vill Ni ha hjälp med att komma fram till en bra lösning. Vi gör skissförslag, plan- och fasadritningar, arbetsritningar, 3D-ritningar m.m. Vi gör ritningar efter Ert behov. Har ni gamla handritade ritningar kan dessa ritas om i CAD-program och digitaliseras. Vi gör även uppmätningar och ritningar av befintliga byggnader om så önskas.