Processen

PROCESSEN

Nedan följer en generell beskrivning över tillvägagångssättet från Er idé till att bygget är igång.

Finns det befintliga ritningar på byggnaden? Har ni inga kan man kolla med kommunens arkiv. Om det finns ritningar, kontrollera att de stämmer överens med verkligheten. Kolla även med kommunen vad Ni får göra på Er fastighet. De flesta lagar och regler finns att hitta på internet, men det kan finnas lokala områdesbestämmelser och därför bör man innan man kommit för långt i processen höra vad som gäller just din fastighet.

Om projektet är en nybyggnation och Ni inte vet hur Ni vill att byggnaden ska se ut så hjälper Vi Er gärna från grunden, annars kan det vara till stor hjälp att kolla på internet, samla tidningsurklipp, skissa förslag m.m. för att ge Oss en bild över hur Ni har tänkt Er.

Gäller projektet en tillbyggnad/ombyggnad eller annan ändring kan Ni om Ni önskar själva underlätta och påskynda processen. Ni kan själva mäta upp huset, (se ”mät din byggnad” under blanketter) annars gör Vi självklart uppmätningen åt Er. Om ritningsarbetet ska ske utan platsbesök, är foton en stor fördel för att underlätta arbetet. Så ta gärna foton på samtliga fasader och andra detaljer som kan vara bra att se i ”verkligheten”.

Under fliken ”blanketter” finner ni även en ”checklista utformning” som kan vara ett bra hjälpmedel om ni inte har helt klart för er hur er bostad/byggnad ska utformas. Där finns diskussionsunderlag som ex. husform, fasadmaterial, takbeklädnad, antal rum, antal wc, förvaringsutrymmen m.m.

Inför mötet behöver jag fastighetsinformation, beteckning, adress m.m. samt Era uppgifter, personnummer, adress o.s.v.

Under mötet diskuterar vi hur projektet kommer att se ut och vad Ni önskar av Oss. Beroende på omfattning och projektets utseende, så kommer ett förslag/utkast framtas som Ni får godkänna innan anmälan, utskrifter o.s.v. utförs. Arbetet sker under kontinuerlig dialog för att undvika missförstånd och därför underlätta och effektivisera processen.