AM rit & byggprojekt eftersträvar att skapa enkla, anpassade och kvalitativa lösningar för våra kunder. Oberoende av projektets utformning, storlek och omfattning tar vi fram ritningar och underlag anpassat efter kunden behov oavsett vilket skede i byggprocessen det innefattar. Vill ni själva vara delaktiga i byggprocessen eller har önskemål om en specifik helhetslösning så anpassar vi oss efter Era behov. Mer detaljerad information om våra tjänster finner Ni under kategorin våra tjänster eller genom att klicka på nedanstående ikoner. Där finner ni även ett flertal referensobjekt från tidigare utförda projekt.

bygglov1

Bygglov

Har Ni tankar på att bygga nytt, bygga till, renovera eller göra en ombyggnation. Kräver projektet bygganmälan eller bygglov? Vi gör bygglovsritningar med kompletta handlingar.

kalkyl1

Kalkyl Underlag Offert

Funderar Ni på vad Ert byggprojekt kommer att kosta? Behöver Ni en värdering av en byggnad? Vi framställer kalkyler som visar ett genomsnittligt materialpris samt mängd och tidsåtgång.

ritning1

Ritningar

Har Ni idéer och tankar som Ni önskar få ner på papper och vill ha hjälp med att komma fram till en bra lösning. Vi gör skissförslag, plan- och fasadritningar, arbetsritningar, 3D-ritningar m.m.